قالب وردپرس

عمل جراحی TB (سل ناحیه لومبوساکرال ) که در ۲ مرحله از قدام و خلف توسط دکتر عرفان قربانی مقدم تحت عمل قرار گرفت

26
عمل جراحی دیسک گردن با کار گذاری artificial disk توسط دکتر عرفان قربانی مقدم
۵ تیر، ۱۳۹۵
25
عمل جراحی OPLL ناحیه گردن توسط دکتر عرفان قربانی مقدم
۵ تیر، ۱۳۹۵

عمل جراحی TB (سل ناحیه لومبوساکرال ) که در ۲ مرحله از قدام و خلف توسط دکتر عرفان قربانی مقدم تحت عمل قرار گرفت

27