قالب وردپرس

عمل جراحی OPLL ناحیه گردن توسط دکتر عرفان قربانی مقدم

27
عمل جراحی TB (سل ناحیه لومبوساکرال ) که در ۲ مرحله از قدام و خلف توسط دکتر عرفان قربانی مقدم تحت عمل قرار گرفت
۵ تیر، ۱۳۹۵
5
عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز تومور مغزی بیمار آقای موسی حاجی حسینلو توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی OPLL ناحیه گردن توسط دکتر عرفان قربانی مقدم

25