قالب وردپرس

عمل جراحی و برداشتن تومور نخاعی موفقیت آمیز بیمار آقای فرشاد آجرلو توسط دکتر قربانی مقدم ، تشخیص تومور : Aneurismal Bone Cyst(ABC)

2
عمل جراحی بیمار آقای رامین حسن زاده که به دنبال اصابت گلوله جنگی دچار خون ریزی مغزی و آسیب هر دو طرف مغز و آسیب سینوس مغزی شده بود که به طور اورژانس در حالت کما تحت عمل جراحی و سپس ترمیم سینوس مغزی توسط دکتر عرفان قربانی مقدم قرار گرفت
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
3
عمل جراحی و برداشتن تومور مغزی موفقیت آمیز بیمار خانم فرزانه حسن زاده اقدم توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی و برداشتن تومور نخاعی موفقیت آمیز بیمار آقای فرشاد آجرلو توسط دکتر قربانی مقدم ، تشخیص تومور : Aneurismal Bone Cyst(ABC)

4