قالب وردپرس

عمل جراحی و برداشتن تومور نخاعی موفقیت آمیز بیمار آقای ابراهیم زنگ ساز توسط دکتر قربانی مقدم

24
عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای ملوکی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
2
عمل جراحی بیمار آقای رامین حسن زاده که به دنبال اصابت گلوله جنگی دچار خون ریزی مغزی و آسیب هر دو طرف مغز و آسیب سینوس مغزی شده بود که به طور اورژانس در حالت کما تحت عمل جراحی و سپس ترمیم سینوس مغزی توسط دکتر عرفان قربانی مقدم قرار گرفت
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی و برداشتن تومور نخاعی موفقیت آمیز بیمار آقای ابراهیم زنگ ساز توسط دکتر قربانی مقدم

1