قالب وردپرس

عمل جراحی موفقیت آمیز تومور ققاعده جمجمه با گسترش به سینوس در بیمار تبعه عراقی که توسط آندوسکوپ تو سط دکتر عرفان قربانی مقدم به طور کامل خارج شد

30
عمل لیزر دیسک کمر و تزریق گاز اوزون توسط دکتر عرفان قربانی مقدم
۵ تیر، ۱۳۹۵
28
عمل جراحی موفقیت آمیز جا به جایی مهره گردن در اثر تصادف که منجر به آسیب ناحیه نخاع گردنی شده بود ، توسط دکتر عرفان قربانی مقدم
۵ تیر، ۱۳۹۵

عمل جراحی موفقیت آمیز تومور ققاعده جمجمه با گسترش به سینوس در بیمار تبعه عراقی که توسط آندوسکوپ تو سط دکتر عرفان قربانی مقدم به طور کامل خارج شد

29