قالب وردپرس

عمل جراحی خونریزی مغزی به علت آنوریسم و AVM مغزی خانم فریده قاسمی توسط دکتر قربانی مقدم

22
عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای رسول رجب زاده توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
24
عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای ملوکی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی خونریزی مغزی به علت آنوریسم و AVM مغزی خانم فریده قاسمی توسط دکتر قربانی مقدم

23