قالب وردپرس

عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای ملوکی توسط دکتر قربانی مقدم

23
عمل جراحی خونریزی مغزی به علت آنوریسم و AVM مغزی خانم فریده قاسمی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
1
عمل جراحی و برداشتن تومور نخاعی موفقیت آمیز بیمار آقای ابراهیم زنگ ساز توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای ملوکی توسط دکتر قربانی مقدم

24