قالب وردپرس

عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای رسول رجب زاده توسط دکتر قربانی مقدم

21
عمل جراحی و خارج کردن موفقیت آمیز گلوله از مغز بیمار توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
23
عمل جراحی خونریزی مغزی به علت آنوریسم و AVM مغزی خانم فریده قاسمی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای رسول رجب زاده توسط دکتر قربانی مقدم

22