قالب وردپرس

عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای ناصر باخوشی توسط دکتر قربانی مقدم

17
عمل جراحی موفقیت آمیز تومور ناحیه قدامی گردن با تشخیص مننژیوم فورامن مکنوم بیمار خانم فرنگیس امامی توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
19
عمل جراحی تومور نخاعی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای خلیل اف تبعه کشور آذربایجان توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی تومور مغزی و خارج کردن موفقیت آمیز آن ، بیمار آقای ناصر باخوشی توسط دکتر قربانی مقدم

18