قالب وردپرس

عمل جراحی بیمار آقای رامین حسن زاده که به دنبال اصابت گلوله جنگی دچار خون ریزی مغزی و آسیب هر دو طرف مغز و آسیب سینوس مغزی شده بود که به طور اورژانس در حالت کما تحت عمل جراحی و سپس ترمیم سینوس مغزی توسط دکتر عرفان قربانی مقدم قرار گرفت

1
عمل جراحی و برداشتن تومور نخاعی موفقیت آمیز بیمار آقای ابراهیم زنگ ساز توسط دکتر قربانی مقدم
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵
4
عمل جراحی و برداشتن تومور نخاعی موفقیت آمیز بیمار آقای فرشاد آجرلو توسط دکتر قربانی مقدم ، تشخیص تومور : Aneurismal Bone Cyst(ABC)
۳۱ خرداد، ۱۳۹۵

عمل جراحی بیمار آقای رامین حسن زاده که به دنبال اصابت گلوله جنگی دچار خون ریزی مغزی و آسیب هر دو طرف مغز و آسیب سینوس مغزی شده بود که به طور اورژانس در حالت کما تحت عمل جراحی و سپس ترمیم سینوس مغزی توسط دکتر عرفان قربانی مقدم قرار گرفت

2