قالب وردپرس

عمل جراحی دیسک گردن با کار گذاری artificial disk توسط دکتر عرفان قربانی مقدم

28
عمل جراحی موفقیت آمیز جا به جایی مهره گردن در اثر تصادف که منجر به آسیب ناحیه نخاع گردنی شده بود ، توسط دکتر عرفان قربانی مقدم
۵ تیر، ۱۳۹۵
27
عمل جراحی TB (سل ناحیه لومبوساکرال ) که در ۲ مرحله از قدام و خلف توسط دکتر عرفان قربانی مقدم تحت عمل قرار گرفت
۵ تیر، ۱۳۹۵

عمل جراحی دیسک گردن با کار گذاری artificial disk توسط دکتر عرفان قربانی مقدم

26