قالب وردپرس

تومور مغزی خارج شده از مغز بیمار آقای احمد تیموریان که در سال ۱۳۹۶ در بیمارستان پیامبران تحت عمل قرار گرفتند

32
عمل جراحی تومور نخاعی بیمار آقای خسرو عمرانی که با فلج هر دو اندام تحتانی مراجعه نموده بود که با موفقیت انجام و بعد از ۴ ماه بهبودی حاصل شد .
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۶
30
عمل لیزر دیسک کمر و تزریق گاز اوزون توسط دکتر عرفان قربانی مقدم
۵ تیر، ۱۳۹۵

تومور مغزی خارج شده از مغز بیمار آقای احمد تیموریان که در سال ۱۳۹۶ در بیمارستان پیامبران تحت عمل قرار گرفتند

31